Когато натиснете „Приемам“, ние поставяме бисквитки (включително и на трети страни), които не са технически необходими, за да Ви предложим едно удобно за използване онлайн съдържание, както и да подобрим нашите услуги, и да ги адаптираме още повече към Вашите интереси. Можете да оттеглите по всяко време Вашето съгласие за това тук. Технически необходими бисквитки поставяме дори и тогава, когато не натиснете „Приемам“.

За да проследи Вашето поведение като потребител, CLAAS използва и „Google Analytics“. Google обработва Вашите потребителски данни, за да предостави на CLAAS анонимни статистики относно поведението на потребителите. Google използва Вашите данни и за други свои цели (напр. създаване на профил) и обединява Вашите данни с данни от други източници. При необходимост Google съхранява Вашите данни извън Европейския съюз, напр. в САЩ, чрез Google LLC. Достъп до данните имат както Google, така също и държавни органи. 

Более подробные сведения содержатся в нашем заявлении о защите данных.

Принять

Все для вашего трактора.

Сегодня, завтра, послезавтра.

Каждый день ваш трактор выполняет множество разнообразных задач. Как и другие машины, он может рассчитывать на нашу надежную поддержку. Больше чем надежность.

Все для вашего трактора.

Сегодня, завтра, послезавтра.

Каждый день ваш трактор выполняет множество разнообразных задач. Как и другие машины, он может рассчитывать на нашу надежную поддержку. Больше чем надежность.

Тракторы CLAAS | Детали и принадлежности ORIGINAL

 
Ваш дилер

TOO CT AGRO

ul. Walichanuwa, 187
020000 Kokschetau
Казахстан

7172 57 23 53